Кирүү

Дезинфекция деген эмне

Дезинфекция (фр. des- жок кылуу жана лат. infectio - жугузуу) - айлана-чөйрөдө кишинин жугуштуу оорусун, мал ылаңын жана илдеттерин козгогучтарды (бактерия, вирус, риккетсия, жөнөкөйлөр, козу карындар жана башкалар ), аларды таркатуучу курт-кумурскаларды (дезинсекция), кенелерди (дезакаризация), кемирүүчүлөрдү (дератизация) жок кылуу.

Дезинфекция жасоо үчүн физикалык, химиялык дезинфекциялоочу каражаттар, ошондой эле биологиялык, химиялык ыкма да колдонулат. Алдын алуучу, күндөлүк жана соңку дезинфекцияга айырмаланат. Мал чарбасында короо-сарай, топурак, кык, суу, мал багууда колдонулуучу шайман, мал союу, азык-түлүк сактоочу жана продукция иштеп чыгуучу жайлар - эт комбинаты, муздаткыч жана башка дезинфекцияланат.

Мында көбүнчө жегич натрий, хлор аки ташы, ксилонафт, формальдегид, жаңы өчүрүлгөн аки таш, натрий-гипохлорити жана башка керектелет. Өсүмдүк өстүрүүчүлүктө үрөн, көчөт, топурак, кампаны жугушсуздандыруу үчүн дезинфекция жүргүзүлөт. Үрөн химиялык (гранозан, меркуран, ТМТД, формалин жана башкалар ), термиялык (ысык суу же буу менен), термохимиялык (ысык эритмелерде) жол менен, жылытылма, парниктердеги топурак көбүнчө ысык буу менен дезинфекцияланат.

Дезинфекциялоочу каражаттар

Дезинфекциялоочу каражаттар - киши оорусун, мал ылаңын, өсүмдүк илдетин козгогучтарды жок кылууда колдонулуучу каражаттар. Алар физикалык жана химиялык болуп бөлүнөт. Физикалык дезинфекциялоочу каражаттарга : буу, ысык аба, ысык суу, тике тийген күн нуру, кварц, ультракызгылткөк нурлар жана башка кирет.

Химиялык каражаттарга антисептиктердин көбү: хлорлуу заттар (хлор, хлор аки ташы, хлорамин, хлор суусу жана башкалар ), кычкылданткычтар (суутек өтө кычкылы, марганец кычкыл калий жана башкалар ), фенолдор, оор металл туздары, жегичтер, спирттер, газ абалындагы заттар кирет.

Ой-пикирлер