Кирүү

Дарыя, булак

Узун сайда уй мөөрөйт,
Кыска сайда кыз ыйлайт.

Ой-пикирлер