Кирүү

Чагылгандын оту

Жапкара таш жарылат.

Жапкара таш жарылат
Караңгы сеңир жаңырат.

Капкара таш жарылат,
Караңгы сеңир айланат.

Too борунда кылыч жаркылдайт.

Ой-пикирлер