Кирүү
Ырлар бөлүмү
Акыш менен Сулайман, Айтканын уккан калыстын. Кектешип жүргөн немедей Далай жерге барыштың. Жаз кезден берки сөздү айтып Жакалашып
Тамак ичип, күчтөнөр Болду маал түштөнөр. Тегеректеп столду, Чоң-кичине бүт толду. Самап ичкен аштан соң, Саат болду дасторкон
Жакшы болор уулуң Он төртүндө октолот, Он бешинде токтолот. Жыйырмага чыкканда Эшигинин алдына Калдайган жыйын топ болот. Жаман
Жеңижок. Замана Айтайын санат термеден, Жети атаң өткөн жергеден, Калган көңүл, чыккан жан Кайрылып кайра келбеген
Адамдар түн жамынып, уйку оронуп, Көлкүлдөп эриген бир дүйнө болуп, Жатканда карпа-курпа кырсык басты, Тарса-күрс, күлдүр-шалдыр асман асты, Окшоду