Кирүү

Боор органы

Боор - кишинин жана айбанаттардын ири бези. Ич көңдөйүнүн алдыңкы оң бөлүгүндө (жылкыныкы сол бөлүгүндө) жайгашат. Зат алмашуу, кан айлануу процесстерине катышат, организмдин ички чөйрөсүнүн туруктуулугун камсыз кылат. Боордо углевод (гликоген түрүндө), белок, липид жана башка заттар синтезделет жана ажырайт. А витамини пайда болуп, чогулат. Түрдүү уулуу заттар зыянсыздандырылат.

Ой-пикирлер