Кирүү

Байдылда Сарногоев. Аялдарды куттуктоо

Ар бир жылдын өз алдынча даңкы бар,
Ар бир айдын өз алдынча баркы бар.
Күлүп-жайнап гүлдөгүлө жалпыңар
Куттуу болсун сегизинчи мартыңар.

Ким жалбарбайт аял деген атыңдан,
Ким айланбайт эне деген асылдан!
Сенин даңкың, сенин баркың ченемсиз
Сенден чыккан улуу Ленин акылман.

Силер бизге Күн да болуп, Ай болуп,
Силер бизге эне болуп, жар болуп,
Жүргөн үчүн жүзүңөрдү жаркытып,
Силер менен биз жүрөбүз бар болуп.

Силерге айтаар өтүнүчүм, талабым,
Ыксыз болсо кечиргиле а жагын...
Келжиреген кем акылын сейрек тууп
Эстүүлөрүн көп туугула баланын.

Силер менен гүлдөп өстү заманым,
Силерге мен коер да бир талабым,
Жатып ичер жалкоолорун сейрек тууп
Эмгекчилин көп туугула баланын.

Оо аялдар, бирөөң жыттуу миң гүлдөн
Сулуусуңар суктандырып сүйдүргөн.
Эриш-аркак кайда болсо ээрчишип
Эсен болсун эркегиңер бир жүргөн.

Ой-пикирлер2020-02-24
Кундуз
Баракелде мыкты