Кирүү

Асман, жер

Бүт дүйнөдө көгүш төшөк.

Жыйдым-жыйдым бир бөлөк, Жыя албадым бир бөлөк. Түйдүм, түйдүм бир бөлөк, Түйө албадым бир бөлөк.

Жыйдым-жыйдым бир килем, Жыя албадым бир килем.

Жыйдым-жыйдым бир килем, Жыя албадым бир килем. Тердим, тердим бир килем, Тере албадым бир килем.

Жыйдым-жыйдым миң килем, Жыя албадым бир килем.

Түр-түр килем, түр килем Түрө албадым бир килем Жый-жый килем, жый килем Жыя албадым бир килем Сал-сал килем, сал килем Сала албадым бир килем.
Зар-зар килем. Көтөрөйүн десем оор килем.
Тең-тең кийиз,
Эки арасы кең кийиз.
Жер жылат, асман көчөт.

Ой-пикирлер