Кирүү

Асман, ай, күн, жылдыз

Дүйнөдө бир дарыя,
Көрдүк аны эки кыз мекен кылып жатат,
Анын үстүндө сармашанын балапаны.

Ой-пикирлер