Кирүү

Арык чарбадагы суу

Арык - атайын казылган анча чон эмес суу нугу; сугат тармагынын бир айрыгы. Сууну керектүү жерге жеткирүү, бөлүштүрүү жана туура пайдалануу үчүн казылат. Арык туруктуу жана убактылуу болот. Убактылуу арык сугат убагында салынат да сугат аралыгында же кышкысын түзөтүлүп ташталат.

Ой-пикирлер