Кирүү

Жылдыз, жер

Атам берген тыйынды санап алармын,
Энем берген килемди кечип калармын.

Ой-пикирлер