Кирүү

Жаан, жер, өсүмдүк

Үчөө ынтымактуу дешет,
Бирөө куюлуп түшөт,
Бирөө кубанып ичет,
Бироо кулпунуп осот.

Ой-пикирлер