Кирүү

Учкан жылдыз

Көктөн учкан от болот,
Талыганда жок болот.

Ой-пикирлер