Кирүү

Тамчы

 • Кызыл куурай барчылдайт,
  Жетим бала тырсылдайт.
 • Чык этти чыгып кетти.
 • Тиги үйдө да "тып-тып",
  Бул үйдө да "тып-тып".
 • Жетим бала жер чукуйт.
 • Жети кемпир жер көөлөйт,
  Жер КӨӨЛӨСӨ да мол көөлөйт.
 • Жездемин бычагы менен жер чукудум
 • Чолок мылтык жер тешет.
 • Чычкан ийниге киргенде "ың" дейт.
Ой-пикирлер