Кирүү

Муз

Карагайсыз тактайсыз,
Көпүрө салдым балтасыз.

Агайлар келди балтасыз,
Көпүрө салды тактайсыз.

Башы менен жерге осот,
Кышта эмес жазда өсөт.

Ой-пикирлер