Кирүү

Мөндүр

Тоодон топ түштү, Буту-колу жок түштү.

Ой-пикирлер