Кирүү

Куюн

Жетсе, жеткен жерин желпип кетет.

Такырчаң жерде таз ойнор.

Он эки жылда бир балалайт.

Ой-пикирлер