Куюн

Жетсе, жеткен жерин желпип кетет.

Такырчаң жерде таз ойнор.

Он эки жылда бир балалайт.

Дагы сунуштайбыз