Кирүү

Күрөң топурак

Күрөң топурак - кургакчыл дарак, бадал, чөп өскөн, сууга жуулбас топурак тиби. Кышы жумшак, жайы салкын кургак субтропик климат шартында түзүлөт. Түндүк Европа, Түндүк Африка, Алдыңкы Азия, Кытай, Индостан жарым аралда, Мексика, Аргентинада жана башка ; мурунку ССРБ нин аймагында Крымдын түштүгүндө, Орто Азия менен Закавказьенин тоолуу райондорунда кездешет. Кыргызстандын жалпы жер аянтынын 9 пайызга жакынын ээлеп, Батыш Тянь-Шандын түндүк беттеринде кездешет. Күрөң топурактын тике профили үч катмардан (горизонттон) турат.

Үстүңкү А катмары күрөң, жумшак (борпоң) чириндилүү келип, бүртүкчө структуралуу. Ал төмөнкү В катмарына акырындык менен өтөт. В катмары бир аз нык жана чополуу келип, кесек бүртүк структуралуу; сууга жуулбас бөлүкчөлөрдөн (агрегаттардан) турат. Андан төмөнкүсү - топурак пайда болуучу катмарга билинбей өтөт, ал саргыч, карбонаттуу, жеңил жана органикалык чополуу, бир аз кесек кум, таш аралаш чөгүндү тоо тектерден турат.

Күрөң топуракта чиринди 3,5-4% дан 8-12 пайызга чейин жетип, төмөн карай акырындык менен азаят. Топурак сиңирме комплексинде кальций жана магний туздары көбүрөөк. Реакциясы жегичтүү жана нейтралдуу. Күрөң топурактуу жер дан эгиндерин, мөмө-жемиш бактарын өстүрүү үчүн жана чабынды, жайыт катары пайдаланылат.

Ой-пикирлер