Кирүү

Күндүн чыгышы, батышы

Жылт этти-жылгага түштү,
Кылт этти-кырдан ашты.

Ой-пикирлер