Кирүү

Күн күркүрөө, чагылган, эчки

Күр-күр буурам күркүрөйт,
Жерде жылтырайт.
Жесир ала корголойт.

Күр-күр буурам, күр кирет,
Жерде мончок жылтырайт,
Жесир ала корголойт.

Ой-пикирлер