Кирүү

Күн

Бир топ караган,
Амма жакка тараган.

Бир түп караган,
Дүнүйөгө тараган.

Дүйнөдө бир чырак бар, дайым күйгөн,
Майы жок, билиги жок илгертеден.

Жаратканды жалгаган,
Жаратылыш байлаган.

Ой-пикирлер