Кирүү

Көл, суу, асман

Казанымдын капкагы жок,
Кылычымдын кыны жок,
Үйүмдүн төрү жок.

Он беш алма, он беш шак,
Он беши кара он беши ак.

Ой-пикирлер