Кирүү

Көл

Өзү ток, көлөкөсү жок.

Ой-пикирлер2019-12-15
Mahamaloik
Чүй василевка