Кирүү

Көчөттүү топурак

Көчөттүү топурак - кооз өсүмдүк өстүрүүдө пайдаланылуучу топурак аралашмасы; түрдүү кошулмалардан даярдалат. Чым топурак Көчөттүү топурактын көбүнүн түзүмүнө кирет. Ал эски жайыттан алынып уйдун кыгына (4 м/куб чым топуракка 1 метр/куб кык) аралаштырылат. Топурактын кычкылдуулугун төмөндөтүү үчүн аки таш кошуп, суу чачып, эки жыл бою даярдалат. Чиринди топурак парникте мурда пайдаланылган кык жана топурактан турат. Парникти тазалаганда чиринди топуракты бир жерге үйүп, аралаштырып турат (бир-эки жылда даяр болот).

Компост топурак ар кандай органикалык калдыкты (отоо чөп жана башка) чиритүүдөн алынып, кык чыласы, суу чачылат; кычкылдуулугун азайтыш үчүн аки таш кошуп, 2-3 жылдан кийин пайдаланылат. Чым көң топурагы чым көңдөн алынат. Узата үйүлүп, бир жайда 3-4 жолу аралаштырып, кык чыласын чачып, аки таш, фосфор унун же күл кошуп даярдалат. Чым көң топурагына азот бактерини менен фосфор бактеринин кошсо сапаты жакшырат. Булардан тышкары көчөттүү топурак жалбырак жана башка чириндилерден да алынат.

Ой-пикирлер