Кирүү

Көчөт тигүү

Көчөт тигүү - өсүмдүк өстүрүүчүлүктө- жашылчачылык, мөмөчүлүк, токойчулук жана тамекичиликтеги негизги агротехника ыкмалардын бири. Парник, жылытылма же питомникте өстүрүлгөн жаш өсүмдүктөрдү туруктуу жайга (аянт, бак, токой жана башка) отургузууда (тигүүдө) колдонулат.

Ой-пикирлер