Кирүү

Кирген суу

Күр-шар, күр-шар
Киргилденген ким бар.
Түнкү тынчтыкты бузуп,
Тим эле боздогондой нар.

Ой-пикирлер