Кирүү
Жомок уламыштар бөлүмү
Илгери атагы чыккан ууру болуптур. Анын жалгыз бала сы бар экен. Баласы чоңойгондо атасы чакырып алып: Балам, мени сыйласаң, ууру бол. Мындан бөлөк кесип жок,
Наабат Илгери бир өткөн заманда Азил деген кан өзүнүн акылдуулугу менен элин жакшы башкарып, бейпил убак менен эли куунап-жыргап бир нече жыл жашаптыр.
Сыйкырдуу сака Илгери-илгери миң койлуу киши менен жүз койлуу киши кошуна жашайт. Койлорун балдары кайтарып жүрөт. Күндөрдүн бир күнүндө миң кой кайтарган
Түлкү менен карышкыр Бир күнү түлкү куйругун булактатып, тилин саландатып, ээн жерде келе жатып, жалгыз аяк жолдун таманында жаткан койдун куйругун көргөндө
Үч ууру Үч жерден үч ууру аттанып, бир жерден үчөө тең кезигишет. Бул уурулар сөзгө келип, бири-бири менен таанышышат. Биринчиууру: -Мен жанда