Ырлар бөлүмү
Күн тийбес тамда жатамын Күч кетип, эс ооп, алсырап, Алдымдан ымдуу сыз өтөт Айласыз жатам жалдырап, Козголор менде дарман жок Кол,
Аскалар мисирейип муздап, какшап куурултуп, муунума суугун уруп, чилде кыз чымчып ойноп бети-колду чыңкылдап, сезимимди чыйрыктырып. Тоолор

Notice: Undefined variable: page1right in /var/www/user18938/data/www/kg.tyup.net/cat.php on line 53

Notice: Undefined variable: page2right in /var/www/user18938/data/www/kg.tyup.net/cat.php on line 53

Notice: Undefined variable: nextpage in /var/www/user18938/data/www/kg.tyup.net/cat.php on line 53