Кирүү
Ырлар бөлүмү
–Мен күчтүүмүн!–деп Мурат, –Мен күчтүүмүн!–деп Турат. Ортосунда экөөнүн Пайда болуп эрегиш, Чыбык аттар ойдолоп, Башталды эми эр эңиш
Буулугуп жээкке урунуп, кемер кылып, Жаш төгүп соолуккандай кээде тынып; Томсоруп колго түшкөн айыпкердей Рейн агып калат кээде жылып. Кимдерден,
Бүгүн менин кубанычым, жыргалым, Жаңы баштап жазып жүргөн ырларым. Кыйла кесип бизге кел деп чакырса Кылчактадым ыр жазууну кыйбадым, Мына
Туягы бүтүн тулпар жок, Тумшугу бүтүн шумкар жок. Жалдыратып айрыган Өлүм сенден канкор жок. Акырындап алдаган Ажал сенден анткор
Драматургияда эмгегиң ак. "Тар капчыгай", "Кумдуу чап". Коюлул турса болот эле кап! Эмки ишиң ийгиликтүү болсун "Атабектин кызын" жакшы