Кирүү
Ырлар бөлүмү
Турмуштун сырынбилем деп, Балыгын алтын илем деп, Ойлогон элем жаш чакта Жылдыздуу үйгө кирем деп. Жетемби деги тилекке, Умтулам
Жаңыдан ырдап жүргөн кезим. Айылыбызда Айдаралы, Аттокур деген ырчылары бар болучу. Алар эски ырчылар болгону менен атагы чыккан эмес. Ширгелинин уулу Муса
–Эй, Эргешбай, кайда бара жатасың? –Ак-Суудагы Асан чалды көргөнү. –Ал өлгөн да... — Ал жалган сөз, ал өлбөйт, Тирүү сөзүн угуп жүрөм
Адамдын түрлөрү бар, дагы канча, Иштери, мансабы да башка-башка! Таанып ал арасынан дарыгерди, Айыктырат кеселден алар элди. Ойлосоң