Кирүү
Ырлар бөлүмү
Наадан менен пайгамбар I Токулдатып керкисин Устажолдош чоңатам. "Наадан менен Пайгамбар" Деп ырдады карасам
Агылып мезги л дайра закымдарга, Ала-Тоо ата өндөнүп аткан таңга. Бири кем дүйнө чиркин толбой турат, Бир келген Туракемдей асылдарга. Каиыр
Эмгектин изи чийилип, Айлана көрктүү кийинип, Карачы колхоз алмасын, Мөмөлүү шагы ийилип. ... Азгырык утуп Алмазды, Алма бакка
Актан бүткөн амирди, Эч бир пенде биле албайт. Жетесизге кеп айтсаң, Мойнун бурап тил албайт. Саратан кетпей тоң болбойт, Назардан
Алма бак айылдагы эсиӊдеби? Махабат баянына күбө болгон, Ажайып алтын күздүн кечиндеги, Cөзүӊчү – "Сүйөм!" деген – күүгө толгон? …Оо,