Кирүү
Ырлар бөлүмү
Сай-сайдан чымырканып кулатып таш, Омкоруп кедергини кылган талаш. Башталып Ала Тоодон Чүйгө карай Күзгүдөй суусу тунук агат Талас. Таластын
Оюнчук менен коштоштум, Китеп менен достоштум. Кызыгына батамын Түркүн-түркүн жомоктун. Сүйөм сүрөт тартканды, Үйрөнүп жүрөм
Кечиндеби, жаткандабы сүрүп таң, Чыккандабы же кун жарк деп булуттан, Бул жарыкка туулат ар бир наристе Укум болуп үзүлбөгөн уруктан. Жаңы
Ыраскыны бекерге Төкпөгүлө, балдар ай, Акарат кылып бирөөнү Сөкпөгүлө, балдар ай Мурдуңду бөөдө көтөрүп, Көппөгүлө, балдар ай. Эс токтотуп
Талым кыз: — Адамзат пендеси, Сүйгөн нуру не болот? Асман менен закымдап, Жүргөн нуру не болот? Аркасында тунарык, Кирген