Кирүү
Тарых бөлүмү
Аваттар байыркы кыргыздын бир бөлүгү, кырк уруулуу кыргыздын бирөө. Алар Дөөлөс уруулук союзуна катышкан. Сибирден Орто Азияга дөөлөстөр менен бирге келишкен,
Кыргызда аш берүү (Таштанбектин ашынан башталып 1917-жылга чейин) Кыргызда аш-той берүү эң эски, байыркы замандан келе жаткан хан-феодал, бек,
Этностор—Ноmо Sapiens түрүнүн жашоо формасы катарында Биологиялык түр — Ноmо Sapiens өзгөрө алабы же түр пайда кылуучу факторлордун аракеттеринин механизмин