Кирүү
Тарых бөлүмү
Расизм. Адам расаларынын дене жана психикалык жактан бирдей эместиги жана ал айырма коомдук маданиятка, тарыхка таасир көрсөтөрүн, илгертеден
Ташбашат көрүстөнү – коло доорунан кечки орто кылымга таандык көрүстөндөр тобу. Коло дооруна тиешелүү 6 көрүстөн казылып, алардын үстү төрт чарчы көлөмдөгү
Cолтонун алматага киши жибергени Өзбектер коргондон чыкпай жатып алганда солтонун бүткүл феодал манаптары кеңешип, Рахматулданын жетелеп
Нигилизм (лат. nihil – эч нерсе) – коомдук турмуштун нормаларын, моралдык принциптерин, маданият мурастарын тануу, жерүү. Россияда И. С. Тургеневдин "Аталар
Тейит байыркы кыргыздын бир уруусу. М.Тынышпаев тейиттер 6-к. түрктөр менен Орто Азияга келген деп эсептейт. Чумугундар менен тыгыз байланышта. Тейиттер батыш