Кирүү
Табышмактар бөлүмү
Алакандаи бети ааламга татыр. Бир баатыр, ааламдын баарына татыр. Кичине баатыр, ааламга татыр. Жарты патир, ааламга татыр. Жалгыз