Кирүү
Сүрөт бөлүмү
Турганбай Садыков Турганбай Садыков Ош областынын Баткен районуна караштуу Говсурар кыштагында 1935-жылы туулган. Турганбай Садыков
Эрмитаж музейине 235 жыл Санкт-Петербургдагы тарыхый маданий жана көркөм Эрмитаж музейи байлыгы жана ээлеген аянтынын зор көлөмү боюнча
Жыгаччылык өнөр жайы-токой өнөр жайынын жыгачты механикалык жана химиялык иштетүү жана кайра иштеп чыгаруу, түрдүү жыгач материалдарын өндүрүү