Кирүү
Салттар бөлүмү
Итке ит өлүмү. Бул - терс түшүнүктөрүнүн бири. Айрымдарды ит кыял дейт. Ал иттин кабанактыгына, ичи тар адамдарга карата айтылуусу. Өтмө мааниде, пенделерден
Жылын төө кылба. Карылардан калган болумуштарда жер жүзүндөгү жаныбарлар жапырт жаңы жылды тосууга аттанышат. Тосуу - келе жаткан жаңы жылды ез кездору менен
Аласа-бересеге так болуу. Бул - жашоо-тиричиликте мамиле түзүү, бири-биринин ажаатын ачуу, колмо-колдоо, керегине жароо. Убактылуу жардамдашуу учурлар жеринен
Жандыктын жилигин бөлүп тартуу. Кыргыздардын дасторко-ну мал союп, табак тартуудан ботончо айырмаланат. Бирок келген конокко жандык союу, жарпын жазып
Үч талак. Эрди-аял эриш-аркак, эгиз гул сымал жашоого эмне жетсин! Тилекке каршы, тагдыр талаптагыдай боло бербейт. Ажыра-шуунун бир ыкмасы "Үч талак