Кирүү
Салттар бөлүмү
Босогону басып кирүү, басып чыгуу. Бул - кузаматчылыкгы билдирүү. Боз үйдүн баш босогосу, аяк босогосу болот. Үйгө кирүүде айрымдар ичте киши көрүнсө, аяккы
Ата-эне коону балада, баланын коону талаада. Бала озунун баласы тууралуу ойлойт, кам корот. "Балам, балалуу болгондо билээрсиң" - деп коет. Би­рок, ата оз муунуна
Балдар жана кыздар. Сылык мамиле кылууда улууларды сиз, сиздер, өзүңүз, өзүңүздөр, акелер, үкөлөр-иникелер деп кайрылат. Жолдошторго, теңтуштарга сен, силер,
Жууну-жүз чаюу. Мунун ар кандай шарттары бар. Эгер агып жаткан сууга жуунса, эптүүолтуруп, "бысмылла" - деп, абалы оң колун сууга малат. Анан сол колун салат,
"Ар кимдин жүргөн, туулган жери мисир". Туулган аймак адамдын өмүрүндө тендешсиз баалуу керунет. Анткени ошол жерден ыңаалап, жарык дуйного