Кирүү
Салттар бөлүмү
Кузаматчылык. Бул - ичкүптүүлүктүн бир туру. Кузамат кылуу - албетте, терс күрүнүш, ичте кек калуучулук. Эртедир-кечтир аны сыртка чыгаруусу аркылуу
Жаңы тигилген үйгө жүгүнүү. Боз үй - ата-бабалардан бери кут түшкөн жай. Тигилип бүткөндөн кийин байбичелердин нускооло-ру менен келин-кезектер жүгүнүп, босогону
Сөгүнүү-сагынуу. Кыргыздар ыймандуу, адептүү өсүүнү ата-бабадан бери аздектеп келген. Мурунтан эле бирдемелерди жактыр-боодо, терс көрүнүштөрдү сезсе, "жолу
Ырыс кыркаар. Бул адамдардагы терс сапаттардан. Кыргызда "Ырыска шерик", "ырыс көтөрөөр", "кудай берүүчү" өңцүүоң маани-деги ойлор айтылат. Алар - ырыс-кешикти
Күйөө болчу бала бир жылдан кийин күйөөлөп барат. Күн мурун кыз атасына баланын атасы кабар кылат. Күйөө женке тайына 30—40 кез кездеме (кез), малдан кой, бээ,