Кирүү
Мыскылдар бөлүмү
Автобус күтүп турган элдин арасынан боюна караба-ган, ырайы келишкен бирөө жаш жигитке акыл айтып жатты. Аны уккан татына кыз, мурдун чүйрүп, жебиреп коё берди: — Акыл