Мыскылдар бөлүмү
Автобус күтүп турган элдин арасынан боюна караба-ган, ырайы келишкен бирөө жаш жигитке акыл айтып жатты. Аны уккан татына кыз, мурдун чүйрүп, жебиреп коё берди: — Акыл

Notice: Undefined variable: page1right in /var/www/user18938/data/www/kg.tyup.net/cat.php on line 53

Notice: Undefined variable: page2right in /var/www/user18938/data/www/kg.tyup.net/cat.php on line 53

Notice: Undefined variable: nextpage in /var/www/user18938/data/www/kg.tyup.net/cat.php on line 53