Кирүү
Мыскылдар бөлүмү
Бир жаш жигит Мамбеталыдан акыл сураган экен: — Чоң ата, мен кимдерге жолдош болсом, жакшы жа-шай алам? Анда карыянын дегени бул: — Уулум,
Мамбеталыга бирөө минтип собол салган экен: — Карыя, каидай неме тез картаят? Анда карыя бир ооз сез менен муну айтыптыр: — Бут көтөре алгыс
Небереси автобустун ичинде чемичке чагып баратка-нын көрүп, Мамбеталы атайлап үн катпады. Бир оокумда көгөн көз, сары жигит чылым кармаган колу менен зе-киди: — Эй, бала,
Баласынын туулган күнүн белгилеген бирөө тууганда-рын, жакшы санаалаштарын чакырыптыр. Ар кимиси бе-лек-бечектерин булактатып, берип жатты. Мамбеталы карыя
Мамбеталыга жаш жигит муңун төктү. Колуктусу эне-сине өч чыгып, заманасы куурулуп, айласы түгөнгенүн, не келинчеги, не энеси эпке көнбөй, күнүгө ыйкы-тыйкы