Кирүү
Мыскылдар бөлүмү
Жашап калган, бети-башын түк баскан киши автобус-та бак-бак этип, ар кимге асылып, көрүнгөндү жадатып баратты. Акыры мацы жапыс көрүнгөн Мамбеталыга жа-быша
Мамбеталы кыз-күйеөсү тарапка бет алат. Аны ең-да-лалаттан кеткен жээндери тосуп алат. Бир оокумда жер-сууну бузган ачуу чаңырык чыгып, күйөөсүнүн жер-жебе- рпнс
Мамбеталыга жаш жигит муңун төктү. Колуктусу эне-сине өч чыгып, заманасы куурулуп, айласы түгөнгенүн, не келинчеги, не энеси эпке көнбөй, күнүгө ыйкы-тыйкы
Аялы менен акыйлашкан жаш жигит Мамбеталыдан акыл сураптыр. — Айтыңызчы, аксакал, үй ээси деги кимибиз? Аял мага баш ийиши керек го. — Кимиңердин
Тээ нарыдан эле алкынып, кошуна кемпир келатты: — Качан болсо эле менин балама тап. Бу кандай жа-шабагыр эле. Небересине болушканды Мамбеталы күлүм-сүрей