Мыскылдар бөлүмү
Дугдулдаган жигит мас болуп алып, көрүнгөндү аша-тып да жатты, "Өлтүрөм, соём",— деп жулунуп да жатты. Эртеси эл алдында башын шылкыйтып: — Кечирип койгула,
Балдар Мамбеталыга суроо берип калышты: — Ата, азыркы күндө кул барбы? Акылман карыя терен, ойго кетти. Бир оокумда булар-ды баян этти: — Падыша
Кеңүлү сүйбегон бироө Мамбеталыны созгө жыкмак болот: — Э, аксакал, сүйлөсоң деле адамдын акылы жетпе-генди сүйлойсүң, бирок, алыш-беришке жок окшойсуң
— Аксакал, канчадасьщ? — Сексендемин... — Оо-уу, ошол жашыныздын жетимишин эле маа бер-сеңиз, калганын тыйынча кереги жок эле,— деп барбалак-тады
Олтурган жерде сөзгө кезек бербей, маңызданган бн-рен иаалып коё берди: — Ким болбосун ал-жаным калбай тайынып-ташынам, лиан эле сыйымды көрүп алып, карабай