Кирүү
Кыргыз тили бөлүмү
Багыштын көңтөй менен беттешүүсү Кыргыздарды элине, Жедигердин элине, Кошуп алды жедигер. Бизди коё берди — деп, Айтып барды келгендер