Кирүү
Кыргыз адабияты бөлүмү
Салиева Уркуя 1910-жылы азыркы Ноокат районунун Мүркүт кыштагында туулган. Совет бийлигин чындоо үчүн күрөшкөндөрдөн. Кыргыз кызкелиндеринин
Театр. Театрга берилгендик Театрым үчүн боорум садага! Бул сөз Сабира эжедей бүт өмүрүн театрга байлап, театрды жаны
"Саманчынын жолу" повестинен 1. Майсалбектин каты "Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун.
Куюлган терлерин көйнөктөрү менен аарчышып, анан баштарына ороп алышты. Аттарды жаңы эле минип тигил жайылып жүргөн жылкыларды чогултайын дегенде асмандан вертолеттун
Риторикаилими гуманитардык илимдердин ичинен эң бир кызыктуу, керектүү жана татаал предмет катары саналат.Риторикабул -өтө