Кирүү
Кыргыз адабияты бөлүмү
Жеңижок менен Коргоол КОРГОЛ: Аманбы, аба Жеңижок? Ак калпактуу кыргыздан, Айтышаарга теңи жок. Анык булбул
Токтогул Сатылганов жана кыргыз музыкасы Токтогул Сатылганов 1864-жылы азыркы Токтогул районунун Кетмен-Төбө айылында туулуп, 1933-жылы
Мукай элебаевдин "узак жол" повестинен Байболоттун каты Ушундан он чакты күн өткөндө мага бирөө кат окутту. Кат Байболоттон экен. Сөздү бирден
Бакен Кыдыкеева - азыркы кыргыз эли үчүн бул ысым жаңы улуттук маданияттын символу десем аша чаппас элем. Кыргыз элинин байыркы замандарынан
Эпосту түзгөн эл. Эпосту кайра элге жеткирүүчү, жомокчу — бул манасчы. Манасчы — акын, тарыхты жакшы билген, акылга бай адам жана тубаса элдик артист. XX кылымда