Кирүү
Кол өнөрчүлүк бөлүмү
Тери иштетүү жана тери буюмдары Тери түгү менен жана түксүз иштетилет. Тери иштетүүнүн челдөө, ашатуу (малмага салуу), өңдөө (бордоо),