Кирүү
Изложение бөлүмү
Жаш кезде адам өтө таасирленгич болот. Менин тилди сүйүп, тил жагына ооп кетишиме көп нерсе таасир кылды. Биринчи эле балага таасир кыла турган, анын акылэсин
Кайык ("Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт" повестинен) Толкундарды жирей тилип, кайык элпек баратты. АлаДөбөт булуңу алдагачан артта калды,