Кирүү
Баяндамалар бөлүмү
Акыл карачач Жээренче чечен баласын ээрчитип жолдо келе жа-тып: "Ат жалына казан ас",— деди. Төлөмырза түшө ка-лып, аттын жалына от коюп, өрттөп жиберди.
"Жамийла" повестинен 1. Август түндөрү Ошонун эртесинде күндөгүдөй станцияга келип, кашкарайганда кайра айылга жол тарттык. Данияр алдыбызда кетип бара
Артисттик өнөргө анча маани бербеген, ал кесипке ба рам деген уулкыздарына катуу каршы чыккан ата-энелер көп эле. Менин тагдырым деле ушундай болучу. Бирок,
Классикалык образдардын жаратуучусу 1938-жылы октябрь айында Б.Кьщыкеева, Д.Күйүкова менен республикалык жаш балдар театрында кызматташ болуп калдым.
Ысыккөл туристтердин мекени Ысыккөл Кыргызстандын ар бир кишиси сыймыктанчу жер. Тоо ичинде көл бар, анын айланасы