Кирүү
Аңгемелер бөлүмү
Энелер күнүнө мугалимибиз бир үй тапшырмасын берген эле. Апаларыбыздын колдору жөнүндө бир нерселерди жазып, даярдашыбыз керек болчу. Мугалимибиз бул тема жөнүндө
Эски кичинекей шаарчанын кире бериш жеринде бир бай адамдын заңгыраган үйү бар эле. Үйдүн бакчасында түрдүү-түрдүү гүлдөр өсчү. Жайыңца бакчанын гүлдөрү баш айланта
Токон шаарга барганда заводдо иштеген агасы циркке алпарган эле. Ал аерден эмнелерди гана көрбөдү дейсиң?! Пилден тартып чычканга, удавдан тартып кескелдирикке,
Петр Ивановичтин колуна телеграмма тийгенде, далдырап эмне кылаарын билбей калды. Саамдан кийин эсине келе түштүбү, муунжуүнү бошоп бышак табаймышактабай туруп
Илгери-илгери өткөн заманда бир чал жашаган экен. Карылыктан көзү көрбөй, кулагы укпай, тизелери калчылдап, анча баса албай калыптыр. Тамак ичээрде колдору