Кирүү
Аңгемелер бөлүмү
Улуу саякатчы Кристофор Колумб өмүрүнүн акыркы жылдарын Испанияда өткөргөн. Атагы дүйнө жүзүнө тарап, элдин ыраазычылыгын алып, мактоого ээ болсо да, анын даңкына,
Дөнөндүн атасы шоопур. А шоопур кишинин иши жайы-кышы бүтпөйт го?! Кээде таң ата кетип, эл жатаарда ке­лет. Мына, азыр жыйым-терим кызып турган кези, түн бою кырманга
Көз байланып, асмандагы жылдыздар чарактай баштаган маалда Кудайбердинин үйгө кабагы чытылуу кирип келгенин коңшунун уул тою үчүн бир чара камыр жууруп, аны эми эле дандырга
Бир хан жан-жөкөрлөрү менен бирге кыдырып жүрүп, эгин айдаган дыйканга туш келет. Дыйкандын тырышып иштеп жатканын көргөн хан жактырып, жанына чакыртат. Бир канча
Унутулгус учур... Жашоонун эң сонун жылдары... Эмне үчүн түшкө окшоп желдей болуп тез өтүп кетти? Таттуу, күнөөсүз кубанычтуу, бат жазылып кете турган таарынычтары